İstanbul Bina Güçlendirme – Bina Güçlendirme Firması

Deprem riskine karşı, binayı yeniden inşa etmeye alternatif olarak bina güçlendirme seçeneği de yer alıyor. Yıkım yerine güçlendirme ile hem süre hem de maliyette azalma sağlanıyor.

Türkiye’de 6.5 milyon konutun acil dönüşümü yapılmalı. Bu konutları yıkıp yeniden yapmak için ise ciddi bir kaynak ve zaman gerekiyor. Binayı yeniden inşa etmeye göre daha ucuz ve hızlı yapılan güçlendirme seçeneği göz ardı edilebiliyor.

Binanın yeniden inşası en az bir senede gerçekleştirilirken, güçlendirme en fazla 4 ayda yapılıyor. Hem de güçlendirilen bina, yıkılıp yeniden yapılan yapı kadar sağlam hale geliyor.

Tebliğ edilen 60 günlük süre içinde ev sahiplerince, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. 4/5 çoğunluk ile güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekli oluyor.

GÜÇLENDİRME  PROJESİNİN  HAZIRLANMASI

Yapılan tahkik hesapları sonucuna göre yapının deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması için taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında güçlendirilmesi için güçlendirme projelerini hazırlıyoruz ve idare onayına sunuyoruz. Güçlendirme projeleri, temel takviyesi gerekmesi halinde zemin iyileştirmeye ilişkin tüm detayları içermektedir.

HANGİ  YAPILAR  GÜÇLENDİRME RUHSATI ALABİLİR

Bir  yapının güçlendirme yapılabilmesi için ;

Ruhsatlı (iskanlı ), imar barışından faydalanmış, Orta hasar kayıtlı ,az hasar kayıtlı olması gerekir.

Yeni yönetmeliğe göre deprem yada afetlerden hasar görmüş yapılar da bina güçlendirmesi yapabilecekler.

Ruhsat  Aşamaları ;

1 – Laboratuvar Çalışmalarının Yapılması ,

( Karot , Donatı Okuma , Sıyırma vb. )

2 – Yapının Oturduğu  Parselde Jeolojik Zemin Etüdlerinin Yapılması ,

( Sondaj , Sismik )

3 – Mevcut Yapı Deprem Performans Analizinin Hazırlanması ,

4 – Yapıya Uygun Güçlendirme Projesinin Hazırlanması ,

5-   Belediye Başvurusu ,

  1. Yapı ile ilgili Tüm Proje Ve Evrakların Teslimi ,
  2. Şantiye Şefi Evrakları ,
  3. Yapı Güçlendirme Müteahhiti  Evrakları ,
  4. Yapı Denetim Firması Evrakları ,
  5. Tüm Proje Müeliflerinin Evrakları ( Statik , Mimari , Jeoloji vb. ),
  6. Sözleşmeler,

6- Yapı Denetim Atanması ,

7- Uygulama Aşaması ,

GÜÇLENDİRMENİN MALİYETİ

Binayı güçlendirmenin maliyeti, o binanın büyüklüğüne göre değişiyor. Örneğin 5 katlı, her katında iki daire olan bir binanın

-Laboratuvar Çalışmaları

-Zemin Etüdleri ( Sismik + Sondaj )

-Statik Ve Mimari Rölöve Projeleri

-Mevcut Yapı Deprem Performans Analizi

-Güçlendirilmiş Yapı Deprem Performans Analizi

-Teknik Üniversite Onay Raporu

-Güçlendirme İmalat projesi

Güçlendirme  proje çalışmaları toplam maliyeti yaklaşık 100 – 250  bin TL,

Güçlendirme uygulama maliyeti  yaklaşık  250 bin TL ile 450 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.( Daire Başı Maliyetler )

Güçlendirme  maliyeti , yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin  % 40 ‘ını geçmiyorsa güçlendirmenin daha avantajlı olduğunu söyliyebiliriz.

Güçlendirme projesi , belediye ruhsat süresi 3-5 ay  ,

Güçlendirme uygulama süresi 5-9  ay ,

Yorum yap